Adoptie en meefinancieren

Kunnen mensen een productiemiddel adopteren op uw bedrijf?

Denk aan bijv. een landschapselement, een appelboom, een kip/koe, een zonnepaneel, etc.


Hebben mensen de mogelijkheid om speciale bijeenkomsten voor adoptievrienden te bezoeken?


Kunnen mensen meefinancieren in uw bedrijf?

Denk aan bijv. grond, gebouwen, etc.

Lees meer over ‘crowdfunding’.


Kunnen mensen meedenken over de ontwikkeling van uw bedrijf en betrekt u deze mening in beslissingen die u neemt? 

Denk aan bijv. stichting vrienden van…

Organiseer brainstormsessies of houd enquêtes. Een online enquête is zo gemaakt met nl.surveymonkey.com.


Voor welke multifunctionele tak(ken) geldt dit?


Regionale contacten

Heeft u in het afgelopen jaar contact met gemeenten gehad met betrekking tot uw multifunctionele activiteit(en)? 

Bijv. over subsidies of vergunningen.


Hoe vaak heeft u contact met gemeenten?


Heeft u in het afgelopen jaar contact met de provincie gehad met betrekking tot uw multifunctionele activiteit(en)? 


Hoe vaak heeft u contact met de provincie?


Landelijke contacten

Bent u lid van een land- en tuinbouworganisatie?

Voor een advies en/of een lokaal agrarisch netwerk kijk eens rond op de website van LTO, of bij één van de regionale organisaties.


Bent u lid van een ondernemersnetwerk?  

Bijv. een groep ondernemers in regio die met regelmaat bij elkaar komt rondom een bepaald thema.

Informeer over het bestaan van een ondernemersnetwerk bij uw gemeente.


Voor welke multifunctionele tak(ken) geldt dit?


Bent u lid van een sectorspecifieke organisatie? 

Bijv. Federatie Landbouw & Zorg of Vereniging Agrarische Kinderopvang. Deze organisatie kan zowel landelijk zijn als regionaal.

Voor welke multifunctionele tak(ken) geldt dit?


Meewerken

Heeft u medewerkers in dienst?

Hierbij nemen we aan dat veel van uw medewerkers uit de omgeving van uw bedrijf komen en (indirect) ook de bekendheid van uw bedrijf uitdragen.

Laat bijvoorbeeld wat jongeren uit de buurt wat klusjes opknappen in het weekend.


Kruis aan voor welke multifunctionele activiteit(en) u medewerkers in dienst heeft.


Hoeveel directe werkgelegenheid levert uw bedrijf? (dit is inclusief de inzet van de ondernemers zelf)

Hierbij nemen we aan dat veel van uw medewerkers uit de omgeving van uw bedrijf komen en (indirect) ook de bekendheid van uw bedrijf uitdragen.

1 fte = 1 volwaardige arbeidskracht.


Kunnen mensen als vrijwilliger meewerken op uw bedrijf? 

Informeer eens bij een lokaal vrijwilligersinfopunt of zet een oproep in een lokale krant.


Kruis aan voor welke multifunctionele activiteit(en) vrijwilligers meewerken op uw bedrijf


Hoe vaak werken er vrijwilligers mee op uw bedrijf?


Heeft u in het afgelopen jaar stagiar(e)s gehad op uw bedrijf? 

Interesse in een marketings- of ondernemersplan op papier? Stuur een stage-opdracht naar een groene onderwijsinstelling.