Informatiebord

Is er bij de toegang een duidelijk naambord aanwezig?

Vraag een creatieve bekende een informatiebord te schilderen, of pak het professioneel aan via een drukker (bijv. VistaPrint.nl of informatiebord.nl).


Staan op dat bord ook de openingstijden en/of activiteiten van het bedrijf? 


Voor welke multifunctionele activiteit(en) geldt dat?


Website

Heeft uw bedrijf een eigen website?


Houdt u uw website up-to-date? (minimaal 4 maal per jaar inhoud aangepast en/of nieuwsberichten plaatsen, etc.)

Plaats regelmatig een blog met wat er op uw bedrijf gebeurt en zorg voor aantrekkelijk beeldmateriaal.

Weet u hoeveel unieke bezoekers uw site heeft per maand?

Google Analytics geeft u inzicht in het aantal bezoekers op uw website. U kunt bijv. zien hoeveel mensen nav een nieuwsbrief uw website bezoeken.


Verschijnt er minimaal twee maal per jaar een (digitale) nieuwsbrief over het bedrijf waar mensen zich op kunnen abonneren?

Met bijv. Mailchimp.com kunt u een nieuwsbrief samenstellen uit nieuwsberichten en blogs die u toch al op de site geplaatst had.


Folders, flyers en advertenties

Heeft u folders of flyers van uw bedrijf?

Folders maken kan m.b.v. standaard Microsoft Office sjablonen. Kijk op www.foldersmaken.nl voor tips en trucs.


Zijn de folders/flyers op andere locaties dan de boerderij neergelegd? (bijvoorbeeld bij gemeente, vvv, restaurants, etc.)

Kijk voor tips over adverteren op Magazines.nl en vul de mediamixer in.


Heeft u in het afgelopen jaar advertenties over uw bedrijf geplaatst in kranten en/of tijdschriften? 

U kunt free publicity genereren door bijv. een persbericht te versturen over ontwikkelingen of activiteiten op uw bedrijf. Kijk op www.freepublicity.nu.


Infomarkten

Heeft u in het afgelopen jaar uw bedrijf op informatiemarkten gepromoot?

Deel bij uw kraam iets leuks uit als herinnering aan uw bedrijf. Iets laten proeven werkt ook altijd goed.

Hoe vaak promoot u uw bedrijf op informatiemarkten?


Presentaties en lezingen

Heeft u in het afgelopen jaar presentaties/ lezingen over uw bedrijf gegeven?


Hoe vaak geeft u een presentatie/ lezing over uw bedrijf?


Facebook, Twitter en andere sociale media

Heeft u voor uw bedrijf een Facebook pagina?

Leren hoe u sociale media kan inzetten voor uw bedrijf? Volg dan bijvoorbeeld het leertraject ‘Groene Dingen’.


Leest u de berichten op uw pagina frequent (minimaal 4 maal per week)?


Past u tenminste wekelijks de inhoud aan en/of plaatst u nieuwsberichten, etc.?


Weet u hoeveel unieke bezoekers uw pagina heeft per maand?


Bent u actief op Twitter en/of andere social media en besteedt u daar aandacht aan berichten over uw bedrijf?


Hoe vaak bericht u over uw bedrijf?


Vervoermiddel

Heeft u een eigen vervoermiddel waarop de naam van uw bedrijf staat?

Autosticker zijn verkrijgbaar bij sommige garages of tankstation of te bestellen via internet bijv. bij CarTribal.