Floor Peters | Fruitpark Ochten 'resultaat maatlat'
Floor Peters | Fruitpark Ochten 'over de maatlat'

Floor Peters en zijn vrouw runden dertig jaar lang een fruitbomenkwekerij. Een paar jaar geleden maakten zij de overstap naar een meer maatschappelijk gerichte onderneming. In 2009 ging Fruitpark Ochten open.  Een streekeigen doe-park waar leren over (en proeven van) fruit centraal staat. Er is daarnaast een terras, een midgetgolfbaan en een kinderboerderij. Peters doet ook aan agrarisch natuurbeheer. Tenslotte is er ruimte voor vergaderen, feesten en partijen.

Het belang van omgevingsgericht ondernemen

“Ik vind omgevingsgericht ondernemen heel erg belangrijk. Vooral om de regio te versterken. Dan wordt het voor mensen ook interessanter om hier te verblijven.

Bij omgevingsgericht ondernemen denk ik dan ook vooral aan het contact met andere ondernemers. Ik bezoek regelmatig netwerkbijeenkomsten. De ondernemers die daar naartoe gaan hebben soms weinig met elkaar te maken. Door zo’n bijeenkomst leer je elkaar kennen, kun je met elkaar meedenken, nuttige tips uitwisselen en het verbetert de gunfactor. En soms komen er ineens hele leuke samenwerkingen uit. ”

Het resultaat op de Verbindingsmaatlat

“Eigenlijk scoor ik op alle onderdelen best goed. Alleen op de relaties met de omgeving en de directe verkoop scoor ik minder.

Of ik me daar in herken? Ik vind zelf dat we het helemaal niet zo slecht doen wat betreft relaties met de omgeving. Mensen kunnen hier geen boom adopteren ofzo, maar dat is een bewuste keuze, dat geeft namelijk ook veel verplichtingen. Mensen kunnen hier vrij recreëren, en dan heb ik liever dat ze ons steunen door bijvoorbeeld een ijsje te kopen.

Verder doen we wel veel met onze omgeving, vind ik: we werken met vrijwilligers, buren kunnen gratis komen midgetgolven, we nodigen scholen uit en doen diverse activiteiten met regionale verenigingen. En we versterken de regio. De mensen komen hier sneller op vakantie als er meer te beleven is. En mensen willen toch wat eten, die gaan naar de gelegenheden hier in de buurt. Is de fiets stuk, dan gaat men naar de regionale fietsenmaker. En de kwekerij hiernaast bijvoorbeeld: mensen die naar het Fruitpark komen, pakken daar ook weer makkelijker een boompje mee. En zo zijn er tal van voorbeelden waardoor we de regionale regio versterken.”

“Dat we op directe verkoop minder scoren, dat klopt. De fruitbomen zijn nu nog jong, het duurt nog een paar jaar voor daar meer fruit aan komt. Uiteindelijk willen we er wel meer mee gaan doen. Misschien is dat kraampje langs de weg, zoals die genoemd werd in de maatlat, dan wel een goed idee.”

Aanrader?

“Eigenlijk staat er heel veel in. Er worden tips genoemd en je wordt doorgelinkt naar heel veel websites. De verbindingsmaatlat kan een super handig hulpmiddel zijn. Vooral in een vroeg stadium van je onderneming, denk ik. Of als je als bestaand bedrijf dingen wilt verbeteren.”

“Persoonlijk ga ik denk ik weinig met de resultaten doen, het meeste wist ik eigenlijk al. Ik denk dat dat voor de meeste ondernemers geldt, die weten wel wat hun sterke en zwakke punten zijn. En als je zoals ik al heel veel nevenactiviteiten doet, dan voegt deze Verbindingsmaatlat niet veel meer toe. Misschien was het een paar jaar geleden anders geweest. Nu hebben we geen winkeltje voor directe verkoop; misschien dat ik destijds op basis van deze maatlat een andere keuze gemaakt.”

“Ik zou de maatlat wel aan andere ondernemers aanraden. Het zet toch even je sterke en zwakke punten op een rij. Van hieruit kun je dan verder gaan werken aan een plan van aanpak.

En ik zie ook nog wel kansen om met deze maatlat ondernemers in de regio bij elkaar te brengen. Veel ondernemers zitten nog erg op een eilandje. De verbindingsmaatlat kan misschien laten zien: hoe staan we als ondernemers in verbinding, en moeten we meer contact zoeken met elkaar?”

www.fruitpark.nl

resultaat maatlat

Lodewijk Pool | De Hooilanden 'resultaat maatlat'
Lodewijk Pool | De Hooilanden 'over de maatlat'

In Bennekom staat de biologische melkveehouderij van Lodewijk Pool en zijn vrouw Floor de Kanter. De Hooilanden is open voor publiek; mensen kunnen een kijkje nemen of een rondleiding volgen. Daarnaast is De Hooilanden een zorgboerderij voor mensen met psychische problemen. Verder is er een vergaderruimte en kookstudio aanwezig. Onlangs zijn Lodewijk en Floor gestart met de verwerking van eigen zuivel. Dit onderdeel is nog in ontwikkeling en moet verder gerealiseerd worden met behulp van crowdfunding.  

Over verbinding met de omgeving

“Onze hoofdtak is melkvee. Wij hebben er bewust voor gekozen ons dan ook op die manier open te stellen; daarom hebben we geen boerengolf bijvoorbeeld. Als mensen op de boerderij komen, dan komen ze dus ook echt voor de koeien. Daarin zien we onze missie: mensen laten zien waar producten vandaan komen.

Daarnaast zien we vooral dat de verschillende bedrijfstakken elkaar kunnen versterken. Mensen die op de boerderij komen om een biefstuk te kopen zien bijvoorbeeld: hé, je kunt hier ook feestjes geven. En andersom. En natuur-  en landschapsbeheer werkt als aankleding van het bedrijf, als visitekaartje.”

Over het resultaat van de maatlat

“Het is wel herkenbaar ja. Er zijn dingen die beter kunnen. Maar als je iets aan wilt bieden dan moet er ook vraag naar zijn. Vooral financiering is dan nog wel eens een heikel punt. Dat geldt bijvoorbeeld voor educatie: wij willen wel, scholen willen wel, maar wie moet het betalen?

Dat betekent dus flexibel zijn. Je kunt op een afgelegen plek in Noord-Groningen wel producten aan huis gaan verkopen, maar daar is misschien helemaal geen vraag naar. Dat is ook iets wat ik uit deze maatlat haal: je openstellen voor de omgeving is belangrijk, maar het is ook altijd een wisselwerking met diezelfde omgeving.”

“Voor agrotoerisme is dat overigens weer anders, daarvoor moet je wel actief promotie maken in je omgeving. Dat doen wij dus ook: we staan in blaadjes, hebben folders en doen mee aan open dagen.”

Aanrader?

“Echt nieuwe inzichten heb ik met deze maatlat niet opgedaan. Ook de websites die bij de tips staan ken ik wel, maar die kunnen nog wel van pas komen.”

“Ik zou de verbindingsmaatlat wel aanraden, maar vooral aan ondernemers die nog niet aan omgevingsgericht ondernemen doen. Het kan hen helpen om zich te oriënteren op wat mogelijk is, het zorgt voor een stukje informatievoorziening en bewustwording. De maatlat heeft mij laten zien dat ik me er al erg bewust van ben wat hier op het bedrijf gebeurt. Ik zie de kansen maar ook de grenzen.“

www.dehooilanden.nl

resultaat maatlat